Åpne meny
English

Kjøpmannsgata 57

Bryggerekken hører til de mest interessante bygningsminnene fra eldre tid i Trondheim.

Nr. 57 er en av de to best bevarte bryggene, det kan ikke dateres nøyaktig, men er oppført før 1700.

Eiendommen eies av Ivar Koteng AS, Michael Minervini og E. C. Dahls Eiendom AS

Kontaktinformasjon
Vennligst kontakt Ivar Koteng AS på telefon 73 80 22 20

Utleie:
Restaurant AiSuma

Totalt areal:
1.412 m²

Info:
Forvaltes av Ivar koteng AS