Åpne meny
English

Kongens gate 16

Bygget ligger på en av de mest attraktive tomtene i byen, midt på torget, med fasade mot Olav Tryggvasonsstatuen. Torget er et av de mest populære områdene i sentrum, både når det gjelder butikker og kontor. Kollektivtrafikk og drosjeholdeplass ligger i umiddelbar nærhet.

Utleie:
Kontor og restaurant

Totalt areal:
2.900 m²

Kontakt

Ole Eidem

Eiendomssjef forretning / servering

ole.eidem@ecde.no
mob. 481 98 040

Driftsansvarlig

Alexander Antonsen

Driftsleder

alexander.antonsen@ecde.no
mob. 90500108