Åpne meny
English

Nordre gate 18-20

Gården ligger sentralt i sentrum og rommer i dag butikker og kontorer.

Utleie:
Butikk og kontor

Totalt areal:
1.813 m²

Kontakt

Ole Eidem

Eiendomssjef forretning / servering

ole.eidem@ecde.no
mob. 481 98 040

Driftsansvarlig

Frode Munkvold

Driftsleder

frode@ecde.no
mob. 906 22 039