Åpne meny
English

Olav Tryggvasons gate 12

Eiendommen ble ferdigstilt sommeren 2010.
Ca. 1700 m² med butikk og ca. 1000 m² med kontor.

Butikk i kjeller, 1. og 2. etg. og  kontor i 3. og 4. etg.

Bygget har moderne lokaler med nye tekniske løsninger. Alle tekniske føringer som varme, kjøling og ventilasjonsluft ligger i gulvet og letter innreding.

Med betongkonstruksjon og energiøkonomisk glassfasade med en utenpåliggende trefasade, gjør dette til et moderne trebygg.

Utleie:
Butikk og kontor

Kontakt

Ole Eidem

Eiendomssjef forretning / servering

ole.eidem@ecde.no
mob. 481 98 040

Driftsansvarlig

Steinar Stene

Driftsleder

steinar.stene@ecde.no
mob. 98210741