Åpne meny
English

Prinsens gate 49

Eiendommen ligger sentralt på hjørnet Dronningens gate og Prinsens gate. Kollektivtrafikk og drosjeholdeplass i umiddelbar nærhet.

Prinsensgt. 49 ble ferdigstilt høsten 2003 og til et moderne kontorbygg i 6. etasjer. REMA 1000 er i 1. etasje. Bygget har en meget god standard både bygningsmessig og på tekniske anlegg. Bygget har utstrakt bruk av glass i fasader kombinert med teglstein. I nabobygget, Dronningensgt. 15 er det kantine som er felles for begge bygg.

Kollektivtrafikk og drosjeholdeplass i umiddelbar nærhet.

Utleie:
Butikk og kontor

Totalt areal:
3.958 m²

Kontakt

Ole Eidem

Eiendomssjef forretning / servering

ole.eidem@ecde.no
mob. 481 98 040

Driftsansvarlig

Trond Slettbakk

Driftsleder

trond.slettbakk@ecde.no
mob. 95458925