Åpne meny
English

Kongens gate 18 / Munkegaten 21 - Kongens gate 18 / Munkegata 21

Bygget ligger på en av de mest attraktive tomtene i byen med fasade delvis mot Munkegaten, delvis mot torget som er et av de mest populære områdene i sentrum, både når det gjelder butikker, restauranter og kontor.

Kollektivtrafikk og drosjeholdeplass ligger i umiddelbar nærhet.

Restaurantlokale med inngang fra Torvet.

Nordea er største leietaker i bygget med ca 65% andel av arealet.

Utleie:
Kontor og restaurant

Kontakt

Ole Eidem

Eiendomssjef forretning / servering

ole.eidem@ecde.no
mob. 481 98 040

Driftsansvarlig

Alexander Antonsen

Driftsleder

alexander.antonsen@ecde.no
mob. 90500108