Åpne meny
English
24. September 2013

E. C. Dahls Eiendom styrker laget!

E. C. Dahls Eiendom AS har ansatt Rolf Svendsen som eiendomssjef med hovedansvar for Pirsenteret.  Rolf kommer fra Reitan Eiendom, der han har hatt hovedansvar for UNO-X Eiendom – selskapene , samt vært styremedlem i flere av Reitan Eiendom sine datterselskaper.  Overgangen til E. C. Dahls Eiendom AS vil skje gradvis fra 1. oktober 2013 til 1. januar 2014. I denne perioden vil Rolf overlappe med Pir Management AS, som har kontrakt på forvaltning av Pirsenteret frem til 31.12.2013.

Rolf vil fortsatt være noe engasjert av Reitan Eiendom hovedsakelig i forhold til UNO-X Eiendom. Hans  hovedengasjement vil imidlertid være E. C. Dahls Eiendom og Pirsenteret. Rolf har mye kompetanse og erfaring fra eiendomsbransjen, og ansettelsen av Rolf er et viktig ledd i prosessen med å utvikle forvaltningsorganisasjonen og styrke laget i E. C. Dahls Eiendom.

Rolf ønskes hjertelig velkommen til oss.