Åpne meny
English

Dronningens gate 4

Dronningens gate 4 er et nybygg som ligger på hjørnet av Dronningens gate og Krambugata midt i Trondheim sentrum.

Bygget huser Danske Bank sitt hovedkontor her i byen.
Dronningens gate 4 er knyttet opp mot Søndre gate 13 og 15, og det er utformet slik at et sambruk med de øvrige eiendommene er mulig. Ny og gammel bebyggelse er organisert rundt et sentralt glassoverdekket torg/ rom. I dette sentralrommet er nye fellesfunksjoner lagt for hele kvartalet og det er rom for felles rekreasjon og møtepunkt.

Det er gangavstand til kollektivtrafikk og drosjeholdeplass.

Utleie:
Kontor

Totalt areal:
5.155 m²

Info:
Hovedkontor Danske Bank

Kontakt

Espen Solli

Eiendomssjef

espen.solli@ecde.no
mob. 92082888

Driftsansvarlig

Thomas Andre Stene

Driftsleder

thomas.andre.stene@ecde.no
mob. 98247974