Åpne meny
English

Kjøpmannsgata 57

Bryggerekken hører til de mest interessante bygningsminnene fra eldre tid i Trondheim.

Spesielt er Kjøpmannsgata nr. 51 til nr. 67 godt bevart og nesten uforandret etter bybrannen i 1681.
Nr. 57 er en av de to best bevarte bryggene, det kan ikke dateres nøyaktig, men er oppført før 1700.

Eiendommen eies av Ivar Koteng AS, Michael Minervini og E. C. Dahls Eiendom AS. Ivar Koteng AS har forvaltningen av eiendommen.

Utleie:
Restautant

Totalt areal:
1.412 m²

Info:
Restaurant AiSuma holder til i eiendommen.
Eiendommen forvaltes av Ivar Koteng AS