Åpne meny
English

Eiendomsfordeling driftsledere

Våre eiendommer har faste driftsledere.
Ved ferieavvikling har driftslederne faste vikarer.

Oversikt pr eiendom og driftsleder ligger her:
Drift- fordeling eiendommer

Telefonnummer til driftslederne finnes her.