Åpne meny
English

Nordre gate 18-20

Gårdene ligger sentralt i sentrum og rommer i dag butikker og kontorer.

Utleie:
Butikk og kontor

Totalt areal:
1813 m²

Kontakt

Espen Solli

Eiendomssjef

espen.solli@ecde.no
mob. 92082888

Driftsansvarlig

Frode Munkvold

Driftsleder

frode@ecde.no
mob. 906 22 039