Åpne meny
English

Olav Tryggvasons gate 12

Eiendommen ble ferdigstilt sommeren 2010. Ca. 1700 m² med butikk og ca. 1000 m² med kontor.

Kontorene i 3. etg. og 4. etg. har et glass-atrium mellom seg, det er også en intern trapp. Kontorlokalene i 4. etasje har en takterrase, da dette er en inntrukket etasje.
Bygget har moderne lokaler med nye tekniske løsninger. Alle tekniske føringer som varme, kjøling og ventilasjonsluft ligger i gulvet og letter innreding.
Med betongkonstruksjon og energiøkonomisk glassfasade med en utenpåliggende trefasade, gjør dette til et moderne trebygg.

Utleie:
Butikk og kontor

Totalt areal:
2432 m²

Kontakt

Ole Eidem

Eiendomssjef forretning / servering

ole.eidem@ecde.no
mob. 481 98 040

Driftsansvarlig

Steinar Stene

Driftsleder

steinar.stene@ecde.no
mob. 98210741