Åpne meny
English

Dronningens gate 4

Dronningens gate 4 er et nybygg som ligger på hjørnet av Dronningens gate og Krambugata midt i Trondheim sentrum.

Dronningens gate 4 er knyttet opp mot Søndre gate 13 og 15, og det er utformet slik at et sambruk med de øvrige eiendommene er mulig. Ny og gammel bebyggelse er organisert rundt et sentralt glassoverdekket torg/ rom. I dette sentralrommet er nye fellesfunksjoner lagt for hele kvartalet og det er rom for felles rekreasjon og møtepunkt.

Hovedankomsten til kvartalet er mellom den nye og den gamle bebyggelsen. Adkomsten er utformet med tanke på å gi kvartalet en felles identitet, og resepsjon er lagt hit.

Det nye bygget har en fasade i glass og aluminium for å gi kvartalet et nytt uttrykk, og samtidig gi bygget en åpnere karakter enn den eksisterende bebyggelsen.

Det er gangavstand til kollektivtrafikk og drosjeholdeplass.

Utleie:
Kontor og bank

Totalt areal:
5.155 m²

Info:
Hovedkontor Danske Bank

Kontakt

Espen Solli

Eiendomssjef

espen.solli@ecde.no
mob. 92082888

Driftsansvarlig

Thomas Andre Stene

Driftsleder

thomas.andre.stene@ecde.no
mob. 98247974