Åpne meny
English
28. november 2017

Næringslivsfrokost: Midtbyutvikling med boliger som sentralt element torsdag 7. desember

Vi er alle opptatt av å ha en levende og attraktiv midtby, men det er ulike oppfatninger av hva som må til. Er det parkeringsplasser? Superbusser? Restauranter? Museum? Handel? Eller er det gode muligheter for å bo og arbeide i sentrum?

I samarbeid med Næringsforeningen i Trondheimsregionen vil vi i denne næringslivsfrokosten se på by- og sentrumsutvikling generelt. Hvilken vei skal utvidelsen gå, skal vi gjøre sentrum større, eller skal vi legge til rette for utvikling av boliger og næringsarealer langs kollektivtraséene ut av byen? Hvilke effekter kan det ha dersom flere har sin bolig i sentrum, og er det i det hele tatt mulig å få plass til flere boliger i midtbyen?

Påmelding gjøres til NiTR her.

Program

Velkommen og innledning
v/Svein Erik Nordbotten, adm.dir. E. C. Dahls Eiendom AS

Hvor kan vi etablere boliger i Midtbyen og hvordan bør vi gå frem for å få det til?
v/Ole Wiig, arkitekt Narud Stokke Wiig

Fortetning i sentrumsnære områder
v/Børge Beisvåg, næringspolitisk leder NiT

Nye strategiske planer for Midtbyen og Trondheim sentrum
v/Grete Hennissen, prosjektleder sentrumsplan i Trondheim kommune

Kulturminner som ressurs for byutviklingen i Midtbyen
v/Mette Bye, byantikvar i Trondheim kommune

Det serveres enkel frokost.