Åpne meny
English

Munkegata 52
Stor leilighet

Totalt areal:
105 m²

Info:
2 soverom og rom til kontor
Hybler i huset Status
Liten leilighet utleid
Mellom leilighet utleid
Stor leilighet utleid

Kontakt

Hilde Rabben

Boligforvalter

hilde.rabben@ecde.no
mob. 92449080

Driftsansvarlig

Ole-Ivar Hammer

Driftsleder

ole.hammer@ecde.no
mob. 481 98 060