Åpne meny
English
14. February 2013

Vi har kjøpt Thomas Angellsgt. 12b

Thomas Angells gate 12b passer godt inn i vår eiendomsportefølje og gir oss mulighet til å tenke helhetlig i forbindelse med utvikling av Midtbykvartalet som er under regulering.

– Eiendommen passer godt inn i vår eiendomsportefølje og gir oss muligheten til å tenke tenke helhetlig i forbindelse med utviklingen av Midtbykvartalet, som er under regulering. E. C. Dahls Eiendom AS eier fra før av flere eiendommer i kvartalet. Vi ønsker eierskap som ivaretar byen tradisjonsmessig, og som samtidig ivaretar hensiktsmessig byutvikling, sier administrerende direktør for E. C. Dahls Eiendom, Svein Erik Nordbotten.

Utvikling av Midtbykvartalet

Midtbykvartalet avgrenses av Olav Tryggvasons gate, Søndre gate, Thomas Angells gate og Nordre gate. Midtbykvartalet er et kvartal som skal utvikles og fortettes. Utviklingen omfatter både rehabilitering, rivning og nybygging for forretninger, kontor og bolig. Ny bebyggelse skal tilpasses etablert bebyggelse i kvartalet.

– E. C. Dahls Eiendom AS blir med dette kjøpet en enda mer sentral aktør i utviklingen av dette kvartalet, og vi gleder oss selvsagt over kjøpet, avslutter Nordbotten.

Fakta om eiendommen

Eiendommen i Thomas Angells gate 12b huser i dag Viking Hotell med 36 rom, Restaurant Graffi og Nattklubben/utestedet Vega. Areal er på 1.764 m2 bra. Byggeåret er 1970.
Selger av eiendommen er Realinvest AS.

For ytterligere informasjon:

Administrerende direktør, E. C. Dahls Eiendom, Svein Erik Nordbotten
Tlf. direkte 913 32 110, e-post svein.erik.nordbotten@ecde.no