Hopp til hovedinnholdHopp til navigasjonHopp til footer

Bære­kraft

Torvet i Trondheim

Vi er et verdidrevet selskap og våre åtte verdigrunnlag er utgangspunktet for vår virksomhet. Det å tenke helhetlig bærekraftig er integrert i vår væremåte og grunnlag for våre valg.

Vi har jobbet med bærekraft i eiendomsprosjekter i flere tiår. Konkret kommer det til uttrykk på ulike måter i hvert enkelt prosjekt, basert på informasjon vi kartlegger. Vi jobber metodisk og våre valg er kunnskapsbaserte.

Ringvirkningspotensialet for våre prosjekter er stort og påvirker våre byer og lokalsamfunn. Derfor preger bærekraft vår daglige drift og tenkning og er integrert i våre forretningsmodeller. Slik kan vi skape langsiktig lønnsomhet for selskapet samtidig som det gir verdi for samfunnet.

Bærekraft er blitt et sentralt tema i alle deler av samfunnslivet, og spesielt de senere årene har området fått økt oppmerksomhet både politisk og i det offentlige ordskiftet.

I vår bærekraftsstrategi inngår ESG (environment, social, governance) i vår forståelse av bærekraft

Sammen med vårt morselskap Reitan Eiendom har vi utarbeidet en bærekraftstrategi som nå er under implementering i konsernet. Strategien inneholder en rekke mål for vårt bærekraftsarbeid samt en metodebeskrivelse for hvordan vi skal utvikle prosjektene våre i fremtiden. En metode er langt mer overførbar enn enkelttiltak og kan derfor også få betydning for hvordan andre aktører i bransjen og samfunnet jobber med bærekraft. Dette mener vi styrker ansvarsdimensjonen i vårt arbeid.

Ved å implementere metoden i alle prosjekter bidrar vi til økt bærekraft i enkeltprosjektene, vår virksomhet og i samfunnet, og derigjennom sikrer vi også verdiutviklingen på vår eiendomsportefølje.

ISO 14001 sertifisering

ISO 14001 er verdens mest anerkjente standard for miljøledelse.

E C Dahls Eiendom sitt ledelsessystem for miljø har siden 2020 vært ISO 14001 sertifisert.

Av FNs Bærekraftsmål anser Reitan Eiendom følgende mål som viktigst i vårt arbeid for økt bærekraft:

Mål nr. 3 – God helse
Mål nr. 7 – Ren energi for alle
Mål nr. 8 – Anstendig arbeid og økonomisk vekst
Mål nr. 9 – Innovasjon og infrastruktur
Mål nr. 11 – Bærekraftige byer og samfunn
Mål nr. 12 – Ansvarlig forbruk og produksjon
Mål nr. 13 – Stoppe klimaendringene
Mål nr. 17 – Samarbeid for å nå målene

Det er i de enkelte prosjekters utvikling og i forvaltning og videreutvikling av de enkelte bygg at bærekraftspotensialet realiseres. De enkelte prosjektansvarlige har derfor en nøkkelrolle i å bidra til gode ideer og beslutninger for å oppnå målene i bærekraftstrategien. Vi ønsker å redusere oppfatningen av tilfeldighet i by- og samfunnsutviklingen gjennom en systematisk og faktabasert oppbygging av prosjektene.

Bærekraftstrategi

På leting etter ledige lokaler?

Har du et ønske om å leie lokaler i Midtbyen. Send oss en henvendelse her.

Send forespørsel