Hopp til hovedinnholdHopp til navigasjonHopp til footer

Bære­krafts­rap­port

Mercurgården Grafen

 

Rapportering om bærekraft (ESG)

 

For E C Dahls Eiendom er det viktig å ta samfunnsansvar. Det gjøres ved å la temaet bærekraft prege den daglige driften og tenkningen og ved å integrere bærekraft i selskapets forretningsmodeller. Slik kan det skapes langsiktig lønnsomhet for selskapet samtidig som det gir verdi for samfunnet.

Bærekraft har blitt et sentralt tema i alle deler av samfunnslivet, og spesielt de senere årene har området fått økt oppmerksomhet både politisk og i det offentlige ordskiftet. I selskapets bærekraftstrategi inngår ESG (Environment, Social, Governance) i forståelsen av bærekraft.

Bærekraftsrapportering i Reitan Eiendom gjøres årlig og følger kalenderår. Rapporteringen på bærekraft følger samme periode som økonomirapporteringen, og omhandler de samme enhetene (datterselskap, tilknyttede selskap mv.)

Bærekraftsrapporteringen bygges i to hovedelement. Én selskapsrapport som følger GRI-rammeverket m.fl. og prosjektvis rapportering gjennom årlig status for alle eiendommer i porteføljen. I rapporten for 2021 ble et lite utvalg prosjektstatusrapporter inkludert. For 2022 er dette kraftig utvidet gjennom en omfattende screening av alle selskapets eiendommer. Denne screeningen tar for seg viktige tema som svarer ut klima- og naturrelatert risiko og en rekke punkter i EUs taksonomi. Prosjektrapportene for bærekraft lages for å sikre bevisstgjøring om temaet i forvaltningen og utviklingen av alle eiendommer, samt som et verktøy for å bidra til å oppdage uforløst potensial i eiendomsporteføljen. I tillegg dokumenteres flere detaljer om eiendommene som tidligere ikke har fått like tydelig fokus. Denne typen bevissthet er viktig for å håndtere ulik risiko knyttet til eiendommene som følge av for eksempel mer ekstremvær. Oppsummering av resultater fra screening av eiendommene finnes under kapitlene EUs taksonomi og under Vesentlig tema miljø.

Bærekraftsrapport 2022
Bærekraftsrapport 2021

På leting etter ledige lokaler?

Har du et ønske om å leie lokaler i Midtbyen. Send oss en henvendelse her.

Send forespørsel