Åpne meny
English

Kongens gate 16

Bygget ligger på en av de mest attraktive tomtene i byen, midt på torget, med fasade mot Olav Tryggvasons statuen. Torget er et av de mest populære områdene i sentrum, både når det gjelder butikker og kontor.

Bygget er kontinuerlig oppgradert slik at den bygningsmessige standarden er meget god. Eiendommen består av kjeller og 5 etasjer. Det er butikker i 1. etasje, kontorer i de tre neste etasjene og kantine med utgang til felles takterrasse i 5. etasje. Det er gode profileringsmuligheter i de store utstillingsvinduene mot torget.

Det er parkering i parkeringskjeller og i bakgård for leietakerne.

Kollektivtrafikk og drosjeholdeplass ligger i umiddelbar nærhet.

Utleie:
Kontor og restaurant

Totalt areal:
2.912 m²

Kontakt

Espen Solli

Eiendomssjef

espen.solli@ecde.no
mob. 92082888

Driftsansvarlig

Alexander Antonsen

Driftsleder

alexander.antonsen@ecde.no
mob. 90500108