Åpne meny
English

Kongens gate 18 / Munkegaten 21

Bygget ligger på en av de mest attraktive tomtene i byen med fasade delvis mot Munkegaten, delvis mot torget som er et av de mest populære områdene i sentrum, både når det gjelder butikker og kontor.

Kollektivtrafikk og drosjeholdeplass ligger i umiddelbar nærhet.

Nordea er største leietaker i bygget med ca 65% andel av arealet.

 

Utleie:
Kontor og restaurant

Totalt areal:
4725 m²

Kontakt

Espen Solli

Eiendomssjef

espen.solli@ecde.no
mob. 92082888

Driftsansvarlig

Alexander Antonsen

Driftsleder

alexander.antonsen@ecde.no
mob. 90500108