Åpne meny
English

Munkegata 58

Munkegata 58 er en forretningsgård med svært god beliggenhet i Trondheim sentrum. Bygget ligger to kvartal fra Torvet i Trondheim, med bussholdeplass rett utenfor.

Eiendommen har en svært god butikkfasade med store utstillingsvinduer.

Utleie:
Butikk

Totalt areal:
1.338 m²

Kontakt

Ole Eidem

Eiendomssjef forretning / servering

ole.eidem@ecde.no
mob. 481 98 040

Driftsansvarlig

Ole-Ivar Hammer

Driftsleder

ole.hammer@ecde.no
mob. 481 98 060