Åpne meny
English

Nordre gate 16

Eiendommen ligger sentralt i Trondheim, midt i byens gågate.

Utleie:
Butikk

Totalt areal:
9700 m²

Kontakt

Ole Eidem

Eiendomssjef forretning / servering

ole.eidem@ecde.no
mob. 481 98 040

Driftsansvarlig

Frode Munkvold

Driftsleder

frode@ecde.no
mob. 906 22 039