Åpne meny
English

Søndre gate 14

Eiendommen ligger sentralt i Søndre gate.

Søndregt. 14 er fullt rehabilitert.

Utleie:
Bank og kontor

Totalt areal:
4450 m²

Kontakt

Espen Solli

Eiendomssjef

espen.solli@ecde.no
mob. 92082888

Driftsansvarlig

Steinar Stene

Driftsleder

steinar.stene@ecde.no
mob. 98210741