Åpne meny
English

Butikk

E. C. Dahls Eiendom AS er i dag en betydelig aktør i eiendomsmarkedet i Trondheim.

Gjennom våre eiendommer kan vi i dag tilby et bredt spekter av forskjellige butikker og handelsarealer som vi tilstreber å være de beste butikklokalene i Trondheim sentrum. Trondheim sentrum består i dag av ca. 500 aktivt og levende butikker, noe som til sammen utgjør et stort handelssentrum i Midt-Norge.

Midtbyens visjon: – Midtbyen skal være det beste handelssted i Midt-Norge Virksomhetsområde: I samarbeid med Næringsforeningen i Trondheim jobber vi med næringspolitiske saker som er viktige for Midtbyen. Dette gjelder særlig rammebetingelser som parkering og tilgjengelighet.

I tillegg til våre gateplans butikker har vi også 2 spennende kjøpesentra i Midtbyen som tilbyr et bredt spekter av varer for alle aldersgrupper.