Åpne meny
English

E. C. Dahls gate 8

Bygget er utleid som hybelhus for studenter.

Utleie:
Hybler

Totalt areal:
834 m²

Kontakt

Espen Solli

Eiendomssjef

espen.solli@ecde.no
mob. 92082888

Driftsansvarlig

Stein-Roger Arnøy

Driftsleder

stein-roger@ecde.no
mob. 906 33 652