Åpne meny
English

St. Olavsgate 2 / Lilleplassveita 4

St. Olavs gate 2 / Lilleplassveita 4 ligger ca. 200 m fra Torvet i Trondheim. Gråkallbanen har endeholdeplass like ved, og det er ellers gangavstand til øvrig kollektivtrafikk og drosjeholdeplass.

Eiendommen er bygd i tre og består av et butikklokale i 1. etasje, og boliger i 2. og 3. etasje. Bygget ble oppgradert på slutten av 1990-tallet.

Utleie:
Butikk og leiligheter/hybler

Totalt areal:
1017 m²

Kontakt

Espen Solli

Eiendomssjef

espen.solli@ecde.no
mob. 92082888

Driftsansvarlig

Frank Gudmundsen

Driftsleder

frank.gudmundsen@ecde.no
mob. 47618551