Hopp til hovedinnholdHopp til navigasjonHopp til footer
Lisa johansen ombruk
Bærekraft
Olav Tryggvasons gate 19

De­ler vik­tig lær­dom fra ombruks­prosjekt

Olav Tryggvasons gate 19, som stort sett har stått ubrukt i flere tiår, har gjennomgått en totalrenovering der 82% av bygget og materialene er ombrukt. Nå deler E C Dahls Eiendom en rapport med verdifull innsikt og lærdom fra prosjektet.

Foto: E C Dahls EIendom og Multiconsult

Lenke til rapporten finner du nederst i artikkelen.

Bevaring gjennom ombruk

Motivasjonen bak ombruksprosjektet i Olav Tryggvasons gate 19 var å skaffe erfaring og lærdom fra ombruk i byggeprosjekter, og samtidig redusere miljøpåvirkningen til bygget. 

Ved å bruke brukte materialer og komponenter, kunne prosjektet redusere avfallsmengden og behovet for produksjon av nye materialer. På grunn av det, klarte prosjektet å oppnå en CO2-besparelse på 61% og en sorteringsgrad på 90,62%.

Samtidig var byggeplassen en såkalt «fossilfri byggeplass», som betyr at alle typer maskiner og verktøy innenfor byggegjerdet benyttet energikilder som ikke gir utslipp av CO2.

– Det mest bærekraftige vi kan gjøre er å bevare det som allerede er bygd. Å bygge nytt ville hatt en mye større miljøpåvirkning. Ved å velge ombruk kan vi redusere avfallsmengden, bevare verdifulle ressurser, og kanskje like viktig, gjenopplive et historisk bygg, sier Lisa Johansen, prosjektleder i ECDE 

Bildet viser et nedslitt rom fra inne i Olav Tryggvasons gate 19
Store deler av Olav Tryggvasons gate 19 har stått tom i mange år. Foto: Multiconsult
Bildet viser et tak som trenger renovering
Alt av tak og vindu måtte renoveres. Foto: Multiconsult
20210825 082325
Foto: Multiconsult

Mange utfordringer knyttet til ombruk

Med et så ambisiøst ombruksprosjekt, har det vært flere utfordringer som man vanligvis ikke møter på i «vanlige» byggeprosjekter. 

– For mange er jo ombruk helt nytt, og mye av poenget med dette prosjektet var jo å lære hvordan vi kan bli flinke til det. Derfor kan vi si at utfordringene vi har møtt har vært gode muligheter til å lære, sier Lisa Johansen.

Noen av utfordringene var å identifisere og kartlegge hvilke materialer som kunne ombrukes, sjekke at materialene er i god nok stand til å bli ombrukt, og koordinere logistikken rundt demontering, lagring og remontering av materialer. 

Mye av materialene og komponentene som ble ombrukt i dette prosjektet var allerede eid av  E C Dahls Eiendom. Dermed har kostnadene knyttet til kjøp og avfallshåndtering blitt kraftig redusert. Kostnadene i dette prosjektet har i stedet vært knyttet til demontering, lagring, logistikk, reparasjon og restaurering av ombrukbare deler. 

Kostnader ved ombruk

I følge Lisa Johansen har kostnadene i dette prosjektet vært omtrent 3% dyrere sammenlignet med å kjøpe nye materialer og tekniske komponenter. -«Selv om ombruk koster mer, hovedsakelig på grunn av arbeidstimer for demontering av materialer og kostnader for lager og logistikk, er målet med denne læringsprosessen å få ned kostnadene til ombruk på samme nivå som å bygge nytt.»

Lisa Johansen på et av lagrene med ombruksmateriale
Lisa i et lager av muligheter: dører, vinduer og diverse materialer klar for å bli ombrukt.
Et av Postgårdens kjøkken: ombrukt, fornyet og klar for bruk i nye lokaler.
Et av Postgårdens kjøkken: ombrukt, fornyet og klar for bruk i nye lokaler.
Ombruk i teknisk rom: Ventilasjonsaggregat og mye av kanalene er ombrukt
Ombruk i teknisk rom: Ventilasjonsaggregat og mye av kanalene er ombrukt

Mye verdi i å ombruke

Ved å beholde og ombruke mye av den eksisterende konstruksjonen og materialene, har bygget blitt tilpasset nye behov og funksjoner uten å måtte gjennomgå store endringer eller riving. Dette har gjort det mulig å bevare byggets historiske og arkitektoniske verdi samtidig som det tilfredsstiller moderne krav og standarder. Det krever at man har en leietaker som er fleksibel og i større grad tilpasser seg bygget, og ikke motsatt. Et godt samarbeid med leietakere, entreprenører og andre interessenter er helt essensielt for å sikre at ombruksprosjektet blir gjennomført effektivt og at man ender opp med et godt resultat. 

Fasade ot19 2
Img 9568
Livid lokaler
Livid glasstak
Livid innervegg
Livid betonggulv
Trapp
Agraff lokaler
Agraff sosialsone
Netverksrom
Parkett
Tak
Trapp pg dor
Innervegger 2
Toalett 2
Butikkdor
Portdor bakgard 2

Rapporten

Erfaringene og lærdommene fra ombruksprosjektet i Olav Tryggvasons gate 19 er nå samlet i en detaljert erfaringsrapport. Denne rapporten gir en grundig oversikt over prosjektet, fra planlegging og gjennomføring til de endelige resultatene. Den inneholder også verdifull innsikt og anbefalinger for andre som ønsker å utforske ombruk i sine egne prosjekter.

– Vi håper at vår erfaring vil inspirere og være til nytte for andre aktører i byggebransjen, sier Lisa Johansen, prosjektleder i ECDE.

Les hele erfaringsrapporten her:

Se mer om prosjektet i denne videoen:

Kontakt

Publisert: 29. juni 2023Revisert: 31. oktober 2023

På leting etter ledige lokaler?

Har du et ønske om å leie lokaler i Midtbyen. Send oss en henvendelse her.

Send forespørsel